Wie zijn we?

Ana Martos Martinez-Caja, MSc, MRCVS

Ana Martos is dierenarts, met een bijzondere interesse in dierengedrag en dierenwelzijn. Zij is afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit van Cordoba in 2006 en volgde een specialisatie als klinische etholoog aan de Universiteit Complutense van Madrid.

Van 2008 tot 2013 werkte Ana als dierenarts voor gezelschapsdieren in Bologna, Italië. In 2013, verhuisde ze naar het Verenigd Koninkrijk en behaalde er het diploma van Master of Sciences in Applied Animal Behaviour and Animal Welfare aan de Universiteit van Edinburgh.

Sinds 2016 voert ze een doctoraatsonderzoek naar epilepsie aanvalsdetectie honden aan het Laboratorium voor Ethologie van de Universiteit Gent (Faculteit Diergeneeskunde).

Prof. Christel Moons

Christel Moons is in 1999 afgestudeerd als bioloog aan de Universiteit Antwerpen. Vervolgens is zij gespecialiseerd in dierengedrag en welzijn aan de Michigan State University (USA), waar zij in 2001 een Master of Science diploma heeft behaald. In 2002 werkte zij aan het Laboratorium voor Ethologie van de Universiteit Gent (Faculteit Diergeneeskunde) waar zij in 2008 haar doctoraat behaalde.

Tenslotte behaalde zij in 2011 en 2014 respectievelijk de diploma’s van Postgraduate en Master of Science in Companion Animal Behavior Counseling aan de Universiteit van Southampton (UK). Zij is sinds 2011 verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten van het laboratorium van ethologie, coördineert onderzoek en onderwijs over gedrag en welzijn van gezelschaps-, laboratorium-, landbouw- en dierentuindieren.

 

Sinds februari 2015 is Christel Moons actief als assistent-professor in de toegepaste ethologie en dierenwelzijn, terwijl ze haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op de hierboven genoemde gebieden verder heeft uitgebreid.

Prof. Veerle de Herdt

Veerle De Herdt studeerde af als arts aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent in 2004. Aansluitend begon ze haar opleiding tot neuroloog in het Universitair Ziekenhuis Gent. Op hetzelfde moment startte ze haar predoctoraal onderzoek in het Referentiecentrum voor Refractaire Epilepsie en het Laboratorium voor Klinische en Experimentele Neurofysiologie (dir. Prof. Paul Boon) met een FWO aspirant mandaat.

In 2009 behaalde ze de graad van doctor in de Medische Wetenschappen met haar proefschrift met titel ‘Vagus nerve stimulation for refractory epilepsy: efficacy and mechanism of action in animal models and in patients’.  In 2009 verkreeg ze een 'Research Grant for Young Investigators' van de Belgian Neurological Society met het project ‘Neurophysiological investigation in patients with cerebrovascular diseases’, een samenwerking met Prof. Didier Leys en Prof. Charlotte Cordonnier, Département Neurovasculaire, CHRU, Rijsel, Frankrijk.

In 2011 studeerde ze af als specialist in de Neurologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2011 is ze bestuurslid van de 'Belgian Neurological Society' en sinds 2012 vervult ze de rol van co-editor van de Acta Neurologica Belgica. In 2014 werd ze aangesteld als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel aan de Universiteit Gent en werd ze verkozen als lid van de Jonge Academie. Ze is werkzaam als staflid op de dienst Neurologie van het UZ Gent met een klinische en wetenschappelijke focus op neurofysiologie, epilepsie en beroertezorg.