EPIDOGS DAGBOEK

In deze fase vragen we onze vrijwilligers om, met behulp van een app op hun smartphone, hun epilepsieaanvallen te registreren, alsook het gedrag van hun hond dat voor hen als waarschuwing dient dat een aanval komende is.

 

Als u met epilepsie gediagnosticeerd werd en u leeft momenteel samen met een hond dat waarschuwt voor een aanval, willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan ons project.

 

Indien u zou deelnemen, zal u gevraagd worden een speciaal ontwikkelde app met een aanvalsdagboek (wat u kunt vinden in de Apple App Store en Google Play Store) te installeren op uw smartphone en voor een periode van 3 maanden uw epilepsieaanvallen en waarschuwingen door uw hond te registreren.

 

Hiervoor dient u over een smartphone te beschikken die iOS 9 (of nieuwer) of Android 5.0 (of nieuwer) ondersteunt. Het is ook mogelijk om iemand in uw familie te vragen om de app op hun telefoon te installeren en de aanvallen in uw plaats te registreren.

Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek, hebben wij uw toelating nodig om uw epilepsie-diagnose te bevestigen bij uw behandelende arts. Daartoe zullen wij u vragen om ons de contactgegevens van uw neuroloog te verstrekken zodat Prof. De Herdt contact kan opnemen met hem/haar. Deelname aan het onderzoek is pas definitief eens u een toestemmingsformulier heeft ondertekend, waarin u alles te weten komt over het onderzoek, wat wij van u verwachten en wat u van ons kan verwachten.

Als uw wil deelnemen aan ons onderzoek, laat het ons weten via de volgende e-mail: